Free locate mobile mobile phone spyware. Telephone number lookup free. Sniper Spy is remote monitoring software for PCs which when installed acts as a spyware and records the internet activities. Cellphone lookup. Phone numbers free search. Android spy app. Parental control on android.

Veteropati

Dette er kopiert rett fra nan.no,som er skolen jeg går på:

Veteropatstudiet er rettet mot naturmedisinsk behandling av dyr. Veterinærhomeopati er et hovedfag med orientalsk medisin (akupunkturlære) ernæring og fysioterapi (massasje, stretching, ultd osv.) som viktige tilleggsfag. Det gis også undervisning i urtemedisin og biologisk medisin. Artskunnskap og dyreforståelse er sammen med praktisk arbeid med de forskjellige dyreartene en viktig del av studiet. Det vil i hovedsak være fokus på hest, hund og katt, men også på smådyr og produksjonsdyr.

Studiets mål er å gi kompetanse for en veteropatprofesjon slik at studentene kan bidra til å optimalisere dyrs helse og utvikling, samt ve og vel.

Studentene skal ha relevant praksis fra arbeide med dyr fra tidligere eller skal skaffe seg dette før start av 2. studieår. Akademiet kan være behjelpelig med eget undervisningsopplegg for studenter uten slik erfaring.

Studiet er bygget opp med et grunfag 1. år og deretter 4 moduler som kan gjennomføres med 1 eller 2 moduler pr. år. Dette gjør det mulig å gjennomføre studiet på 5 alternativt 3 år. Forutsetning for undervisning med doble moduler er at et tilstrekkelig antall studenter ønsker en slik gjennomføring.

Endelig har det kommet en solid utdannelse for å behandle dyr med alternativ medisin.

Det er det eneste tilbudet av sitt slag i Norge.

Du lærer vanlig veterinærmedisinsk tankegang og forståelse, slik at du kan jobbe sammen med, og ha faglig utveksling med veterinærer.

Du lærer å behandler dyr med homeopati.
Du lærer å behandle dyr med akupunktur både laser, akupressur og nåler (vi arbeider med at nåler skal bli mulig å bruke for andre enn veterinærer)
Du lærer å behandle med ernæring og urter og å sette opp en optimal plan for fór.

Du får en innføring streching, massasje og ultralyd behandling.

Du får en medisinsk utdannelse som er lagt opp parallelt med faget og dermed gir deg optimalt utbytte.

Veteropater ved NAN, får gjennom grunnfaget i integrert medisin en oversikt over mer enn 100 ulike terapiformer. Gjennom unike oppgaver trenes de til å reflektere og komme frem til fellestrekk og ulikheter mellom disse terapiformene som gir en etterprøvende holdning til fagenes kunnskapsgrunnlag.

På NAN lærer du å bli en innovativ veteropat, du lærer å tenke selv og å stille spørsmål til ditt fag, gjennom å kritisk evaluere alle aspekter av faget. Dette gir deg muligheten til å bli en aktiv bidragsyter som kan være med å bygge opp fagets kunnskapsgrunnlag.

NAN er eneste skolen som tilbyr en ‘naturmedisinsk ex.phil.’ gjennom sin enhetsmedisin i grunnfaget i integrert medisin. Dette er et fag som er brobyggende og gir evnen til å forstå, stille spørsmål og gir deg grunnlaget for å samarbeide mellom ulike helse-faggrupper.

Som du skjønner,så får vi en ganske dyp utdannelse,og jeg håper og tror at veteropater kommer til å hevde seg og kan få til et nært samarbeid med veterinærer.

Siden ble opprettet March 17, 2007
Klikk her for logginn